תחשיב כדאיות מעבר לרכב חשמלי

החשמלית משתלמת למי שנוסע מעל 18,000 ק"מ 
תחשיב חברת חשב, קובע את נקודת האיזון לכדאיות כלכלית למעבר לרכב חשמלי.
13/7/2012
חשב מערכות מיידע משווה בין עלויות רכב בנזין טיפוסי 1.6 אוטומטי, לבין רכב חשמלי מתוצרת רנו פלואנס ZE המשווק על ידי חברת  בטר פלייס.
ההשוואה קובעת כי נקודת האיזון לכדאיות רכישת רכב חשמלי היא לכל אותם נהגים שנוסעים מעל 18,044 ק"מ בשנה.
ראוי לציין כי מס הקנייה המוטל כיום על רכב חשמלי הוא 8% . מחיר חבילת החשמל לנסועה של 20 אלף ק"מ בשנה עולה 1,090 ₪ לחודש.
משנת 2015 צפוי לעלות מס הקנייה לרכב חשמלי ל- 12%.
 
תחשיב נקודת האיזון בין מכונית בנזין 1.6 למכונית חשמלית
תשומות
מכונית משפחתית בנזין 1.6
מכונית חשמלית רנו פלואנס ZE
מחיר הרכב
123,000 ₪
121,200 ₪
מחיר דלק/חשמל
7.5 ₪ לליטר
0.654 ₪ לק"מ (20 אלף ק"מ)
הוצאות קבועות
הון- רישוי-ביטוח
25,116 ₪
24,855 ₪
הוצאות משתנות
אחזקה ודלק
16,812 ₪ ל- 18,044 ק"מ
17,073 ₪ ל- 18,044 ק"מ
סה"כ הוצאות
קבועות ומשתנות
41,928 ₪ 
41,928 ₪
 
מסקנות: ניתן ללמוד מתחשיב זה כי למי שנוסע מעל 18,044 ק"מ, משתלם כלכלית לעבור לרכב חשמלי. התחשיב מתבסס על הנתונים המתוארים בלבד. שיעור הריבית בחישוב נעשה לפי 3%.
טווח הנסיעה מקסימלי לרכב חשמלי .ללא החלפת סוללה,  הוא עד 160 ק"מ.
 
התחשיב נערך ע"י משה קצין מנכ"ל חשב מערכות מיידע בע"מ 
הדפסה
   
שלח לחבר
אתרי יבואן