נוסחת המיסוי הירוק בהיבט הכלכלי
רפורמת המיסוי הירוק וכלכלה
השינוי ברפורמת המיסוי הירוק בהיבט הכלכלי, יגרום להוצאות גבוהות ברכישה ותחזוקת כלי הרכב ממונעי דיזל במגזר העסקי והסביבה לא בהכרח תהיה נקייה יותר.
בעשור האחרון המדיניות הסביבתית בישראל, המובלת ע"י המשרד להגנת הסביבה, כוללת צעדי מדיניות להפנמת כלל ההשפעות הסביבתיות במחיר המוצר. במסגרת מדיניות זו, ישראל אימצה בתחילת שנת 2008 מנגנון למיסוי ירוק שנועד לעודד, באמצעות כלים כלכליים, חדירה של רכבים "נקיים" יותר למשק הישראלי. בימים אלו מקדמת רשות המיסים בשיתוף המשרד להגנ"ס עדכון למנגנון קביעת הציון הירוק של כלי הרכב שעיקרו שינוי המשקל היחסי שניתן לכל אחד ממזהמי האוויר הנ"ל בחישוב הציון הירוק. השינוי המקודם נסמך על עבודה אקדמית-כלכלית שבוצעה בהזמנת האגף הכלכלי במשרד להגנת הסביבה ע"י פרופ' ניר בקר וחברת הייעוץ "כיוון".
מחקר שנערך על ידי כלכלני חברת "פארטו", מצא כי ישנם טעמים רבים לדחיית העדכון במתכונת המוצעת ובראשם פגיעה כלכלית בציבור בישראל בעקבות התייקרות משמעותית של כלי הרכב וגידול בהוצאות על דלק, כמו כן התיקון המוצע פוגע במדיניות הפחתת פליטות גזי חממה שאליה התחייבה ישראל במסגרת המאמץ הבינ"ל למניעת התחממות כדור הארץ ואיננו עולה בקנה אחד עם המדיניות האירופאית לצמצום פליטות מזהמים מכלי הרכב. בעקבות עדכון נוסחת הציון הירוק, צפויה עלייה רוחבית במחירי כלי הרכב החדשים בישראל, ויצירת העדפה לרכישת רכבי בנזין לעומת רכבי דיזל. העדפה זו, צפויה לייקר את ההוצאות בגין צריכת דלק ולהגדיל עוד יותר את הפגיעה הצפויה בציבור הצרכנים בישראל. מניתוח ראשוני שנערך לרכבים טיפוסיים המונעים בדיזל לעומת בנזין נמצא כי הגידול במחיר הרכב לרכבים מסוג דיזל הוא נע בין 6,500-13,000 ₪ המהווים יותר מ- 10% ממחיר הרכב בעוד שלרכבים מסוג בנזין העלייה לרוב נעה בטווח של 5,150-1,900 ₪ בלבד. הטבלה הבאה מדגימה את שיעורי ההעלאות ברכב טיפוסי.
עליית המחיר ברכב עם מנוע בנזין (בהתאם לשינוי הנוסחה, ללא סבסוד היבואן)
דגם
מחיר נוכחי
עלייה במחיר הרכב בגין השינוי בנוסחת הציון הירוק
מחיר כלי הרכב לאחר שינוי הנוסחה )כולל מע"מ)
שיעור  עליה במחיר הרכב
יונדאי i35
128,000 ₪
2,978 ₪
131,514 ₪
2.7%
אופל אסטרה
127,990 ₪ 
3,520 ₪
132,143 ₪
3.2%
סקודה אוקטביה
127,990 ₪
1,894 ₪
130,224 ₪
1.7%
פולקסוואגן ג'טה
129,900 ₪
1,894 ₪
132,134 ₪
1.7%
טויוטה קורולה
127,000 ₪
4,060 ₪
131,790 ₪
3.8%
רנו פלואנס
127,900 ₪
5,143 ₪
133,968 ₪
4.7%
 
 
עליית המחיר ברכב פרטי וטנדרון עם מנוע דיזל (בהתאם לשינוי הנוסחה, ללא סבסוד היבואן)
דגם
מחיר נוכחי
עלייה במחיר הרכב בגין השינוי בנוסחת הציון הירוק
מחיר כלי הרכב לאחר שינוי הנוסחה (כולל מע"מ)
שיעור  עליה במחיר הרכב
רנו פלואנס
131,900 ₪
10,826 ₪
144,674 ₪
9.7%
סיטרואן C3 פיקאסו
114,990 ₪
13,400 ₪
127,765 ₪
11.1%
קובו  1.3 דיזל
117,900 ₪
10,826 ₪
128,726 ש"ח
9.2%
בעקבות העלייה במחיר הרכב,  הצפייה כי צרכן שהיה רוכש רכב דיזל (עפ"י הנוסחה הישנה), ירכוש כעת רכב בנזין וזאת בשל הפער המשמעותי שקיים בין הרכבים (ההשוואה נעשתה לרכב פלואנס שהנו רכב דיזל מייצג הדומה במאפייניו לרכב בנזין). לאור זאת, ההוצאות השוטפות יתייקרו במידה משמעותית בשל העובדה כי מנועי הבנזין מתאפיינים ביעילות נמוכה יותר בצריכת הדלק. מניתוח ההוצאה על בסיס השוואה של צריכות הדלק ממוצעת של דגם סוגי הרכבים השונים עולה כי הגידול בהיקף ההוצאה לדלק צפוי לעמוד על 2,654 ₪ בשנה, או כ-220 ₪ בחודש (ע"פ נסועה ממוצעת של רכב פרטי של 16,500 ק"מ בשנה - נתוני למ"ס).  מדובר בנטל כבד ומשמעותי בעת משבר כלכלי וגזירות כלכליות נוספות. גם ברכבים בקטגוריה הזולה ביותר צפויה התייקרות משמעותית.

גידול בהוצאה של בתי עסק קטנים
מבדיקה שערה פראטו, עולה כי גם עבור בתי עסק קטנים שבהם נעשה שימוש עיקרי ברכבים מסחריים המונעים בדיזל הגידול בהוצאה הוא של כ-5,000 ₪ לשנה. עבור בתי עסק אלו, אפשרות המעבר לרכבים המונעים בבנזין מצומצמת יחסית בשל היצע נמוך יחסית של כלי רכב מסחריים המונעים בבנזין וגם לרוב אינה כדאית בשל צריכת דלק יעילה יותר של מנועי הדיזל.
מניתוח ראשוני שנערך לרכבים טיפוסיים המונעים בדיזל לעומת בנזין נמצא כי הגידול במחיר הרכב לרכבים מסוג דיזל נע בין 5,400-10,800 ₪ בעוד שלרכבים מסוג בנזין העלייה לרוב נעה בטווח של 3,500-8,000 ₪.
שינוי הנוסחה לרכבי דיזל מסחריים (בהתאם לשינוי הנוסחה, ללא סבסוד היבואן)
דגם
מחיר כלי הרכב הנוכחי
עלייה במחיר הרכב בגין השינוי בנוסחת הציון הירוק
מחיר כלי הרכב לאחר שינוי הנוסחה (כולל מע"מ)
שיעור  עליה במחיר הרכב
אבדן ערך שנתי (לבעל עסק עם שלושה רכבים)
רנו קנגו
136,900 ₪
7,848 ₪
146,161 ₪
6.8%
4,167 ₪
סיטרואן ברלינגו
140,990 ₪
5,413 ₪
147,377 ₪
4.5%
2,874 ₪
פיג'ו פרטנר
140,990 ₪
5,413 ₪
147,377 ₪
4.5%
2,874 ₪
ניסן NV200
141,000 ₪
7,036 ₪
149,302 ₪
5.9%
3,736 ₪
פיאט קובו 1.3 דיזל אקטיב
117,900 ₪
10,826 ₪
130,675 ₪
10.8%
5,749 ₪
 
שינוי הנוסחה לדגמי רכבי בנזין מסחריים (בהתאם לשינוי הנוסחה, ללא סבסוד היבואן)
דגם
מחיר כלי הרכב הנוכחי
עלייה במחיר הרכב בגין השינוי בנוסחת הציון הירוק
מחיר כלי הרכב לאחר שינוי הנוסחה (כולל מע"מ)
שיעור  עליה במחיר הרכב
אבדן ערך שנתי (לבעל עסק עם שלושה רכבים)
רנו קנגו
136,900 ₪
7,848 ₪
146,161 ₪
6.8%
4,167 ₪
פולקסוואגן קאדי
132,000 ₪
5,413 ₪
138,069 ₪
4.6%
2,731 ₪
פיאט דובלו
113,990 ₪
3,518 ₪
118,141ש"ח
3.6%
2,874 ₪
בעקבות ההתייקרות המשמעותית של רכבי הדיזל, ישנם שני תרחישים אפשריים: מעבר בית העסק לרכישת רכבי בנזין לעומת המשך רכישת רכבי דיזל על אף הייקור הצפוי. עבור שני התרחישים נבחנו ההבדלים בעלות צריכת הדלק ובעלות הרכישה. הניתוח נעשה עבור רכבי רנו קנגו שנבחרו כדגמים מייצגים.

המשמעות הסביבתית, תוספת פליטות חממה של אלפי טון בשנה
כפי שהוצג לעיל, עדכון נוסחת הציון הירוק צפוי ליצור העדפה לרכישת רכבי בנזין על פי רכבי דיזל. כתוצאה מכך, צפויה פליטה עודפת של המזהם CO2 בהיקפים משמעותיים וזאת בשל שריפת הדלק היעילה יותר במנועי הדיזל לעומת הבנזין. על בסיס נתוני פליטות המזהם והנחת נסועה שנתית ממוצעת הדבר יוביל לתוספת פליטה של 14,400-9,000 טון/שנה CO2 לאחר שנה אחת בלבד.
 (על פי דו"ח מקינזי לבחינת פוטנציאל הפחתת פליטות גזי חממה בישראל 2009, סה"כ פליטות החממה מתחבורה בשנת 2005 עמד על 11 מיליון טון שווה ערך CO2.).
אי התאמה בין המדיניות הישראלית לבין המדיניות האירופית
אימוץ הנוסחה החדשה, מעמיק את הפער בין המדיניות הנהוגה בישראל לבין המדיניות הנהוגה באירופה בכל הנוגע לניסיון להפחית באופן משמעותי את פליטות CO2 שידוע בתרומתו לבעיית התחממות כדור הארץ שמעסיקה את הקהילה הבין-לאומית בעשורים האחרונים. במדינות מובילות רבות באירופה (צרפת, גרמניה, אנגליה ועוד) מופעלת מערכת תמריצים כלכלית לעידוד רכישת כלי רכב המאופיינים בפליטת CO2 נמוכה וזאת במטרה לעמוד ביעדי המדיניות שנקבעו על ידי הקהילה האירופית. פליטות של מזהמים אחרים מטופלים לרוב באמצעות קביעת תקני היורו אשר מגבילים את פליטת המזהמים המותרת מכלי רכב שונים.
 
 
הדפסה
   
שלח לחבר
אתרי יבואן