נסיעה אחורנית בבטחה

נסיעה אחורנית (רוורס)
תאונות רבות מתרחשות בעת נסיעה אחורנית של כלי רכב.
הסכנה שבנהיגת רוורס: נהיגה לאחור הינה שונה מאוד מנהיגה לפנים וזאת בעיקר משום שבעת נסיעה אחורנית שדה הראיה הינו מוגבל מאוד. שדה הראיה מצטמצם בהתאם לגודל הרכב, ככל שהרכב גדול יותר כך שדה הראיה יהיה קטן יותר והסכנה לפגיעה ברכוש או בגוף גדלה.                                       
תקנות התעבורה קובעות כי נהיגה אחורנית מותרת רק כאשר ישנו צורך גדול ואין ברירה אחרת ולאחר נקיטת כל אמצעי הזהירות. התקנה אינה מפרטת רשימה ברורה של אמצעי הזהירות שיש לנקוט אלא רק את החובה לנקוט בהם. מכאן משתמע כי גם במקרה של שטח פנוי נהיגה אחורנית איננה מותרת אלא אם כן ישנו צורך בכך. בכל מקרה יהיה אסור לנהוג לאחור מעבר לכמות המינימלית הנדרשת על מנת לאפשר התחלת נסיעה לפנים.
כפי שהוזכר לעיל, בעיית הצמצום בשדה הראיה הקיימת בעת נסיעה לאחור, היא גדלה בהתאם לגודל ומידות כלי הרכב. בנוסף, ניתן לראות כי כאשר מדובר באוטובוסים, הסכנה גדולה יותר כיוון שלנהג ממקום מושבו אין אפשרות לראות היטב את חלקו האחורי של האוטובוס ולהבחין במתרחש באזור זה. כתוצאה מכך ובהתחשב בניסיון ממקרים של פגיעה ודריסה של בני אדם על ידי נהג אוטובוס בזמן נסיעה אחורנית שהתרחשו בעבר קבע בית המשפט העליון כי בעת תנועת אוטובוס אחורנית בשעות היום ובתחומי העיר חייב הנהג להציב אדם שיכוון אותו בעת נסיעתו לאחור, אך כאשר מדובר במקום שאינו נגיש לציבור ובמקום שהוגדר כחניית אוטובוסים אין חובה זו חלה באופן אוטומטי. בנוסף, מצופה מכל נהג ובעיקר מחברות תובלה, הסיעים ואוטובוסים לאבזר את הרכבים באמצעי עזר לראיה כגון: חיישני רוורס ומצלמות המאפשרים למלא את תקנות התעבורה ולנקוט בכל אמצעי הזהירות בעת נסיעה לאחור. כיום אביזרים אלו הינם נפוצים מאוד וניתן לראות כי כמעט כל רכב מאובזר באחד מהם.
אזהרה להולכי רגל: כאשר אתם מבחינים ברכב שנוסע אחורנית, לעולם אל תסתמכו רק על נקיטת אמצעי הזהירות על ידי הנהגים (במיוחד כאשר מדובר ברכב גדול). אנא מכם, התרחקו מהרכב והמתינו עד לסיום נסיעתו לאחור בצד הרכב במקום בו הנהג יכול להבחין בנוכחותך בקלות. 
   
 
הדפסה
   
שלח לחבר
אתרי יבואן