סטייה מנתיב הכביש
תאונות רבות קורות בגלל ביצוע סטייה מנתיב הנסיעה בחוסר זהירות, מבלי לתת זכות קדימה ותוך גרימת הפרעה לתנועה בנתיבים הסמוכים. סטייה מנתיב נחשבת לפעולה שכיחה במהלך הנהיגה.
מאת: נועם קום
סטיות מנתיבים מבוצעות מהסיבות הבאות:
1.      לצורך ביצוע עקיפה.
2.      לצורך ביצוע פנייה.
3.      לצורך נסיעה מהירה.
4.      להגדלת שדה הראייה.
5.      לכניסה או ליציאה מחנייה.
כללי בטיחות לביצוע סטייה מנתיבים:
1.      תכנון- יש לצפות במצב הכביש מלפנים ובצדדים ולוודא כי אין מכוניות בנתיבים הסמוכים.
2.      סימון- יש לסמן בפנסי האיתות על הכוונה לבצע סטייה מנתיב, בטרם התחלת המעבר לנתיב אחר.
3.      החוק- יש לתת זכות קדימה לכל מכונית שחולפת בנתיב הסמוך, בכל מקרה אין לגרום להפרעה לתנועה.
4.      ביצוע- יש לבצע את הסטייה לנתיב הסמוך ובגמר ביצועה יש לחזור לנתיב ימני .
 
יתרונות בטוחים לשמירה על נתיב ימין:
1.      רווח צד גדול יותר מהתנועה הנגדית- שמירה על הימין תרחיק אותנו מהרכבים הבאים ממול ותמנע תאונת התנגשות חזיתית.
2.      אפשרות מילוט לשולי הכביש- במקרה סכנה, שמירה על הימין תאפשר לנו לחמוק לשולי הכביש.
3.      מתן אפשרות לעקיפה בטוחה- בזמן עקיפה של רכב אחר, נהיה בטוחים יותר אם נימצא בנתיב ימין. נסיעה בנתיב שמאלי גורמת לרכבים אחרים לעקוף אותנו מימין מבלי 
         שנבחין בהם.
4.      שדה ראיה רחב - שדה הראיה לנהג ולזה שאחריו יעיל הרבה יותר.
5.      פניה ימינה קלה- שמירה על נתיב ימין תאפשר ביצוע פניה קלה ובטוחה.
מה קובע החוק ?
נסיעה בנתיב שמאלי- החוק מתיר לסטות ולנסוע בנתיב שמאלי לצורך ביצוע עקיפה או לצורך פנייה שמאלה, ובתנאי כמובן שלא לגרום לסיכון או להפרעה לתנועה.
תנועה בצד ימין- על נוהג הרכב להשתמש ככל האפשר בצידו הימני הקיצוני של הכביש, גם בכביש חד סטרי, או בצידו הימני הקיצוני של נתיב המיועד לאותו סוג רכב.
סטייה מנתיב הנסיעה- אין לסטות מנתיב הנסיעה, אם הדבר עלול לגרום להפרעה או סיכון לתנועה.
סטייה בכביש שאינו חד סיטרי המחולק לשלושה או לחמישה נתיבים- אסור לנסוע בנתיב המרכזי אלא בעקיפת רכב אחר, או בעת כוונה לבצוע פניה שמאלה, או כאשר
יוחד על ידי תמרור.
 
 
הקנסות לעברות הללו ע"ס: 250 ₪ ו 6 נקודות חובה
 
שלבים לסטייה בטוחה בנתיבי הנסיעה
תכנון- צופים קדימה ובוחנים את מצב התנועה

מבט- מביטים לצדדים לראות שהדרך פנויה

 סימון- מסמנים באיתות לרכב שמאחור וסוטים לשמאל
 
חוזרים לימין- בגמר העקיפה מביטים במראה מאותתים וחוזרים לימין
 
הדפסה
   
שלח לחבר
אתרי יבואן