נהג חדש ורישיון נהיגה מדורג

רישיון מדורג ונהג חדש
מחודש יולי 2013 החלה שיטת לימוד נהיגה לנהגים צעירים  
מה נדרש על פי חוק?
נהג חדש- נהג מוגדר כ- "נהג חדש" , בשנתיים הראשונות לאחר קבלת רישיון הנהיגה. תוקף רישיונו יהיה לשנתיים. במהלך התקופה בה מוגדר הנהג כנהג חדש, חלות עליו תקנות והגבלות מיוחדות. כמו חובה לנסוע עם נהג מלווה לשישה חודשים והגבלה על מספר הנוסעים שבאפשרותו להסיע. כמו כן, נדרשת מן הנהג החדש הקפדה יתרה על חוקי התנועה והימנעות מביצוע עבירות תנועה שהוגדרו "עבירות חמורות".
הגבלת מספר נוסעים- נהג חדש שגילו מתחת ל-21 לא יורשה להסיע יותר משני נוסעים אלא אם יושב לצדו נהג מלווה. 
אם הנהג, אינו מוגדר עוד כ"נהג חדש" וגילו טרם הגיע ל 21 שנים, הוא רשאי להסיע יותר משני נוסעים ברכב.
שילוט- נהג חדש חייב לתלות על השמשה האחורית ברכב פרטי ומסחרי, שלט המיידע את הנהגים האחרים כי לפניהם נהג חסר ניסיון, בכדי שייגלו כלפיו זהירות וסבלנות. השלט "נהג חדש", יהיה בצבע שחור על גבי רקע צהוב. השלט יוצמד לשמשה האחורית, כך שייראה לנוהגים שאחרי הרכב.
נהג מלווה- הוא נהג/ת שגילם מעל 24 שנים והם בעלי רישיון מעל לחמש שנים, לסוג הרכב בו נעשה הליווי. או נהג/ת בגיל 30 שנה ומעלה, להם רישיון מעל שלוש שנים לאותו סוג רכב.
רישיון הנהיגה המדורג 
החל מיולי 2013, נכנס לתוקף רישיון הנהיגה המדורג ( תקנה 175 ב') במסגרתו, ניתן להתחיל בלימודי הנהיגה בגיל 16וחצי ולגשת לראשונה למבחן הנהיגה המעשי (טסט) בגיל 16 ותשעה חודשים, במקום בגיל 17 כיום. התוכנית החדשה מחייבת כל נהג חדש לנהוג עם נהג מנוסה (מלווה) במשך 6 חודשים. כאשר, בשלושת החודשים הראשונים, יתבצע הליווי ביום ובלילה. בשלושת החודשים האחרונים, תחול חובת הליווי בלילה בלבד. חובת הליווי תחול עד גיל 24. 
תלמיד שיעבור בהצלחה את המבחן המעשי יקבל היתר נהיגה לתקופה של שישה חודשים. היתר הנהיגה, מתנה חובת ליווי של מלווה מנוסה, למשך כל תקופת ההיתר. משך הליווי יעמוד על 50 שעות לפחות מהם 20 שעות נהיגה בדרך עירונית, 15 שעות נהיגה בדרך שאינה עירונית ו- 15 שעות נהיגה בלילה. הליווי בשעות הלילה יתבצע בין השעות 21:00 בלילה עד 06:00 בבוקר למחרת.
בתום תקופת הליווי, לאחר קבלת הצהרה אישית חתומה על ידי הנהג והמלווה על ביצוע 50 שעות הליווי הנדרשות, ינפיק משרד התחבורה לנהג החדש רישיון נהיגה קבוע מפלסטיק, עד תום תקופת נהג חדש.
 
הדפסה
   
שלח לחבר
אתרי יבואן