בעית היסח דעת בזמן נהיגה

כללי בטיחות לנהגים בנושא היסח דעת ושימוש בטלפון נייד בעת נהיגה
:
·         אל תתעסק בסלולרי בזמן נהיגה: אל תשלוף מספרים, אל תבדוק הודעות.
·         כשאתה מסמס, אתה לא באמת ברכב. כשאתה נוהג, פשוט תנהג.
·         אם קיבלת הודעה, תתאפק. ואם אתה חייב לקרוא הודעה, עצור בצד במקום מותר.
·         אם יש נוסע נוסף ברכב, בקש ממנו לקרוא את ההודעה עבורך.
·         קצר למינימום את השיחות. אם אתה חייב לעשות שיחה דחופה, עצור בצד במקום מותר.
·         אם יש נוסע נוסף ברכב ואין לך דיבורית, בקש ממנו לענות לטלפון במקומך לשיחה.
·         בכל מקרה אל תנהל שיחות בזמן הנסיעה,  אלא באמצעות דיבורית.

מיידע: הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
הדפסה
   
שלח לחבר
אתרי יבואן