שווי שימוש לרכב צמוד
כל מה שרצית לדעת...
 
כללי
שיטת החישוב לתשלום שווי שימוש למי שמחזיק ברכב צמוד ממקום העבודה תשתנה ב-1 בינואר 2010 ותעבור לשיטה הליניארית.
 
בשיטה זו ייעשה חישוב לכל מכונית שסיווגה M1 או N1 (מכונית פרטית או מסחרית עד משקל של 3,500 ק"ג) על פי ערך מחיר הקנייה הממוצע שלה, ערך שרואים בו הטבה הניתנת לעובדים המקבלים רכב צמוד ממקום עבודתם, ויש לשלם עליה מס.
 
עד עתה התבצעה שיטת החישוב על פי חלוקת המכוניות ודגמיהן לשבע קבוצות מחיר שנקבעו בהתאם למחיר הקנייה של המכוניות החדשות. בהתאם לכך, נקבעו תעריפים לחיוב מקבלי הרכב בשווי שימוש, גם אם מחירי הקניה של המכוניות החדשות לא היו זהים.
השיטה החדשה קובעת את שווי השימוש בחישוב אחוז מספרי שנקבע מערך מחיר הקנייה הממוצע של דגם המכונית.
 
המעבר לחישוב שווי השימוש בשיטה הליניארית על פי הצעת האוצר התגבש סופית לאחר הדיון שנערך ביום ד' ה- 25/11/09 בועדת הכספים בכנסת. פורום נוהגים היי-טק בשיתוף עם ארגון מנהלי תחבורה ואיגוד קציני בטיחות יישב בוועדה המיוחדת שתוקם לבחינת ההשלכות של המעבר למיסוי ירוק ולשווי שימוש ליניארי, ויפעל להקל על גזירות המס המתוכננות על מקבלי רכב צמוד בחברות.

מצורפים מסמכים בכל הנושא הנדון של שווי שימוש לרכב:
הדפסה
   
שלח לחבר
אתרי יבואן