מגמות שוק הליסינג 2013

ליסינג לאן?
ליסינג מימוני, ליסינג תפעולי והמגמה הנוכחית: ליסינג לפרטיים.
אוקטובר 2013
נועם קום
שוק הליסינג החל את דרכו בישראל באמצע שנות ה-90, בעת שהכלכלה בישראל החלה לפרוח, ובעיקר עם מהפיכת המחשוב והיווצרותה של בועת ההייטק. המעבר מתעשיית לואו-טק להייטק חייב בין השאר מתן פתרונות תחבורתיים לציבור העובדים. אחד מהם היה מתן כלי רכב לעובדים. הדבר הביא לידי כך שהמושג ליסינג נעשה שם נרדף לרכב חברה חדיש עם לוגו והתקן דלק הנמצא בשירות עובדי חברות הייטק. יצוין כי בחברות אלו העובדים משלמים כיום את העלות העיקרית של הרכב: חיוב בשכר בגין עלות הרכב, ובכלל זה דלק, ותשלום מס שווי השימוש כנגד ההטבה הגלומה בקבלת הרכב כרכב צמוד.
לבעלי עסקים ומנהלים בחברות יש כיום דילמה: לרכוש מכוניות או לשכור אותן לטווח ארוך? לרכוש מהון עצמי או באמצעות הלוואה מהבנק? להיעזר בליסינג מימוני, בליסינג תפעולי-חלקי או בליסינג תפעולי מלא? להלן מידע על סוגי הליסינג הקיימים, ובכלל זה היתרונות והחסרונות של כל סוג.
 
מדריך מושגים
ליסינג תפעולי הוא עסקת רכש לכלי רכב שבה חברת הליסינג, שבבעלותה כלי הרכב, משכירה אותם ללקוחות עסקיים לטווח ארוך. בתמורה לתשלום חודשי מקבל הלקוח רכב חדש לפרק זמן של 36 חודשים בדרך כלל. השכירות כוללת עלויות תחזוקה, רישוי וביטוחים, שירותי שינוע, רכב חליפי ועוד.
ליסינג מימוני הוא שיטה שבה נרכשת מכונית חדשה בהלוואה, והרכב אינו בבעלות הרוכש עד להחזרת יתרת ההלוואה. המסלול יעיל לפרטיים ולעסקים שבאפשרותם לתפעל את המכונית בעצמם, והם רוצים להימנע ממגבלות של המסלול התפעולי, הכרוך בתשלום לפי נסועת המכונית. העסקה נחתמת לפרק זמן של 36 עד 60 חודשים. דמי השכירות החודשיים מבוססים על עלות הרכב לחברה  ובכלל זה ההוצאות הנלוות בהלוואה הניתנת. בעסקה זו רואים בלקוח את בעל הרכב העתידי.
ליסינג פרטי הוא מסלול גמיש ונוח המיועד ללקוחות פרטיים בלבד. השירות ניתן מטעם חברות ליסינג או בנקים שבבעלותם הרכב. בתום תקופת העסקה אפשר להחזיר את הרכב ולעבור לעסקה חדשה. אפשר גם לרכוש חבילת ביטוחים ואחזקה.
 
ליסינג תפעולי וליסינג מימוני
לרוכש העתידי כדאי להבחין בין ליסינג תפעולי וליסינג מימוני (ראו מדריך מושגים במסגרת) לבין שיטות ליסינג שאינן תפעוליות, כלומר מימון הרכב על ידי גופים חוץ בנקאיים, ובכלל זה חברות ליסינג בבעלות הבנקים. גם השיטה המכונה "ליסינג תפעולי חלקי (יבש)" היא למעשה אלטרנטיבה מימונית לרכישת הרכב. השאלה היא אם לרכוש את הרכב באמצעות הלוואה בנקאית או בשיטת ליסינג מימונית. התשובה לכך נבנית על שלושה ממדים: עלות המימון (האפקטיבית), יכולת החזר ושיקולי אובליגו של הלקוח בבנק. מימון בנקאי הוא לרוב זול יותר ממימון בחברות מימון חוץ בנקאיות, ולמרות זאת שיטות הליסינג המימוני קוסמות למי שמעדיף שלא לממן זאת כחלק מהאובליגו הבנקאי שלו או שמצב האובליגו שלו אינו מאפשר לו ליטול התחייבויות בנקאיות נוספות. ייתכן שחברת ליסינג, בעיקר כזו שמתמחה במימון רכבים לרכישה או אף משווקת מכוניות מסוימות באופן אקטיבי, תציע עלות מימון אפקטיבית נמוכה יותר שתתבטא בפריסת תשלומים נוחה. הבסיס לכך הוא הנחות יבואן הנובעות מיתרון הגודל של חברת הליסינג.
יתרון נוסף של חברות המימון החוץ בנקאיות הוא הגמישות. חברות רבות מציעות תוכניות מימון מגוונות המאפשרות גמישות בהחזר החודשי, ובכלל זה התשלום הראשוני והתשלום בסוף התקופה. גמישות זו מאפשרת ללקוח לממן את הרכב באופן שיאפשר לו לווסת בין ההחזר השוטף לבין התשלום בסוף התקופה (האופציה).
ההבחנה בין האפשרויות פשוטה יחסית. על ידי הצבה של נתוני התשלומים בגיליון אקסל או על ידי שימוש במחשבון, אפשר לחלץ את עלות המימון הגלומה בכל אחת מההצעות ולהשוות ביניהן. הדבר מורכב יותר כאשר משווים בין רכישה בדרך כלשהי (הון עצמי או הלוואה) לבין שיטת הליסינג התפעולי. הליסינג התפעולי, יותר משהוא פתרון פיננסי, משקף תפיסה ניהולית של החברה.
 
ליסינג תפעולי
שיטת הליסינג התפעולי תפסה תאוצה בארץ עם פריחתו של ענף ההייטק בסוף שנות ה-90. חברות ההייטק פעלו בסביבה עסקית דינמית והתייחסו לעובד כאל משאב יקר ערך. הרכב תפס חלק אינטגרלי ממערך השכר של העובדים. במציאות זו מצאו את עצמן חברות הייטק מתמודדות עם רכישות מסיביות של רכבים כפעולה שוטפת, כמעט יומיומית. עניין הרכב גזל יותר ויותר משאבים, הן כספיים הן ניהוליים, כך שניהול צי הרכב הפך לעול כמעט בלתי אפשרי שהוטל של המערך הניהולי והתפעולי של החברה. אל חלון הזדמנויות זה הסתערו חברות הליסינג, אשר הציעו למערך ציי הרכב פתרון ניהולי ופתרון פיננסי כמכלול.
 
יעילות תפעולית
שיקול מרכזי במעבר לחכירה תפעולית הוא התפעול, עלותו לארגון ועלות הזמן האלטרנטיבי המושקע בהתעסקות ברכב. החישוב הכלכלי הישיר (רכישה, מימון, אחזקה וכדומה) צריך לכלול היערכויות נלוות לניהול ציי רכב גדולים: נהגים, פקידים, הנה"ח וכדומה. המשמעות היא שחלק מזמנם של אנשים מהמערכת הקיימת יוקדש לעניין זה. מנגד נמצאת העלות האלטרנטיבית. בעלי הרכב ומנהלי החברה נאלצים לבזבז זמן יקר בהתעסקות עם בעיות הרכב בארגון. עלויות אלו הם החלק הבלתי מוחשי בשיקולי החלופות, ולרוב הן לא מובאות בחשבון, אך למעשה הן יקרות ערך. יש להביא בחשבון נתונים כגון מספר השעות שהקדישו המנהלים והכפופים להם לרכישת הרכב או למכירתו, מספר השעות שהקדישו מנהל הכספים והכפופים לו למימון הרכישה, הזמן שמקדישה מחלקת הנהלת חשבונות לטיפול בחשבוניות מוסכים, הזמן שאבד כאשר העובד התעסק עם הרכב ועוד. כמה עולים רכבים חלופיים, החזרי נסיעות במוניות או מגבלת התנועה כאשר הרכב נמצא במוסך? מהי עלות השכרת רכב כפתרון בעת תקלה? מה עלותו של רכב שנותר בחנייה ללא שימוש עד שיימכר או עד שיימצא מחליף לעובד שנהג בו ועזב?
שאלות אלו הן החלק הקשה ביותר בהערכת העלות של צי הרכב בחברה. בניתוח כלכלי רציונלי אפשר להגיע בקירוב לעלות הרכב האמיתית. שאלות אלה אומנם מנוסחות במושגים של ארגון גדול, אך הן רלוונטיות גם לעסקים קטנים יותר.
 
נכס או נטל?
על כל ארגון להחליט אם לנהל את צי הרכב בעצמו, ובכלל זה רכישה, תפעול שוטף ומכירת הרכב הישן, או שמא להעביר את הטיפול בעניין הפיננסי ובעניין התפעולי לצד ג' בתמורה לתשלום חודשי קבוע וידוע מראש בגין השימוש ברכב. בכל דיון בשתי האלטרנטיבות, סביר שהמצדדים ברכישה יטענו: "אמנם אני משלם תשלומים חודשיים בגין ההלוואה, אבל בסוף התקופה אני נשאר עם נכס ביד". מנגד יגידו המצדדים בליסינג, כי "הרכב הוא לא נכס אלא נטל על החברה".
האמת היא שבכל קנה מידה הרכב הוא נכס הן מבחינת סיווגו החשבונאי והן מבחינת תקופת השימוש בו ועלותו הכספית. אך כמו במרבית הנכסים, מכונית אינה מנייה מניבה אלא נכס לא יציב, שאי אפשר לחזות את ערכו בתום התקופה.בעת בחירה בליסינג תפעולי מועבר הסיכון לבעל הרכב, הלא הוא חברת הליסינג.
 
רכישה עצמית או ליסינג?
לא פעם אחת נשמעת הטענה, כי כאשר רוכשים רכב באופן עצמי אפשר לחסוך את הרווח של חברת הליסינג. אלא שטענה זו ניתנת להיאמר בנוגע לכל שירות או מוצר שנרכש מספק חיצוני. כדי להשוות בין רכישה עצמית לליסינג, צריך ליצור להן מכנה משותף. לשם כך אשווה את הרכישה לליסינג למשך 36 חודשים.
נניח שמוצעת לנו עסקת רכישה של רכב שעלותו 120,000 ₪. תחילה נעריך את עלותו החודשית בהשוואה לליסינג תפעולי, כלומר נחשב את העלויות הישירות בלבד. נביא בחשבון את הפרמטרים הבאים: מחיר הקנייה של הרכב ירידת ערך, כלומר מחיר הרכב כעבור שלוש שנים מחיר ההון - כלומר עלות הכסף הנמצא בבנק בריבית שנתית של 6% למשל עלות ביטוחים ורישוי - 550 ₪ לחודש בממוצע עלות טיפולים, צמיגים וכדומה - 200 שקלים בממוצע לחודש בדוגמה שלנו.
 
תחשיב חודשי משוער לעלויות אחזקת רכב (ללא דלק)
עלות הרכב (הון)
1,825 ₪
ביטוחים ורישוי
550 ₪
תחזוקת הרכב
200 ₪
סה"כ עלות חודשית
2,575₪.
 
האם עסקת הליסינג משתלמת ללקוח ולחברת הליסינג? בעבור חברת הליסינג עלות השירותים נמוכה יותר, וזאת בשל גודלה. בדרך כלל גם מחיר הרכב נמוך יותר בהרבה בעבור חברת הליסינג ממחירו לצרכן. כלומר הרכב עולה לחברת הליסינג פחות, והלקוח נהנה מכך. בתום העסקה תהליך המכירה על ידי חברות הליסינג יעיל במיוחד. המכוניות החוזרות עוברות תהליך השבחה ונמכרות בשקיפות ותוך מתן אחריות לצרכן לתקופה לא מבוטלת. הצרכן זוכה גם לפריסת תשלומים ולפינוקים אחרים. בתנאים אלו, תנאי השוק של המכוניות המשומשות לרוכשים עצמאית הם בעיה קשה.
 
ליסינג פרטי
רכב הוא מוצר יקר, וכאמור אין להתייחס אליו כאל השקעה מניבה. בישראל אפשר לרכוש מכונית חדשה באמצעות חברות ליסינג המציעות מוצר חדש: ליסינג פרטי. הליסינג הפרטי מאפשר להשתמש ברכב חדש בלי לשלם לשלם על השימוש ברכב. למעשה שיטה זו מתאימה לכל אחד.
הליסינג הפרטי עונה על הצורך הכלכלי (מימון הרכב והיעדר ביקורים במוסך). מתברר שעם השינויים שחלו בשיטת המיסוי, יותר ויותר צרכנים פוטנציאליים שוקלים לרכוש רכב בשיטת הליסינג הפרטי. אוכלוסייה אחת שמנצלת את הליסינג הפרטי היא זו של העובדים הזכאים לקבל רכב ממקום העבודה, אך בשל השינוי בשיטת המיסוי אינם מעוניינים להשתמש ברכב בשיטת הליסינג התפעולי שכן העלות הכלכלית גבוהה יותר מזו של רכישת רכב באופן עצמאי.
פלח אוכלוסיה אחר הוא אנשים המעוניינים ברכב חדש אולם אין בידם הסכום הדרוש למימונו. רכישה דרך חברות ליסינג עשויה לעזור להם. קיימים גם אלה שביכולתם לרכוש רכב חדש, אך הם מבינים כי מדובר במוצר צריכה ולא בנכס, וכי באמצעות הליסינג הפרטי יוכלו למנף את משאביהם הכלכליים ולפנות את חלקם לגידול ולהתחדשות בתחומים אחרים.
קבוצת האוכלוסייה האחרונה שהליסינג הפרטי מתאים לה היא מי שמחפשים רכב משומש ממודל מתקדם, אך מתקשים למצוא כזה. חלון ההזדמנויות שחברות הליסינג פותחות בעבורם מאפשר להם להשתדרג לרכב חדש.
היתרונות העיקריים מבחינת הלקוח ברכישה או בשכירה של רכב בליסינג מתבטאים בתחומים הבאים: החלום לנהוג ברכב חדש מתממש, ואפשר לרכוש רכב מכל דגם ומכל יצרן. ההקלה הכלכלית באה לידי ביטוי באשראי חוץ בנקאי. אם העסקה על שם חברה, היא מוכרת לצורך מס והרכב אינו נרשם כרכוש קבוע. לפיכך הוא לא משפיע על מאזני העסק הפרטי.
בעבור הצרכן הפרטי העסקה משתלמת גם במסלול של שכירת רכב לפרק זמן. הוא משלם מקדמה קטנה ודמי שימוש חודשיים. בתום התקופה הוא מחזיר את המכונית לליסינג. למי שנוסע עד 20 אלף ק"מ בשנה, העסקה בדרך כלל משתלמת מבחינה כלכלית ומבחינת הנוחות האישית.
חיסכון נוסף ברכישה מחברת ליסינג בא לידי ביטוי באפשרות לרכז תחת קורת גג אחת שירותים כגון ביטוח, המאפשרים לקבל הצעות מחיר אטרקטיביות.
 
מסלולי ליסינג פרטי
ליסינג פרטי הוא לרוב תוכנית תשלומים גמישה בת שני שלבים, המותאמת אישית ליכולתו הכלכלית של הלקוח ולמשכורתו. תחילה משלם הלקוח מקדמה גמישה שנעה בין 10 ל-50 אחוז ממחיר הרכב. אחר כך עליו לשלם סכום חודשי נמוך המתאים לצרכיו ולפרק זמן מסוים שנע בין 28 ל-32 חודשים. בתום תקופת הליסינג הראשוני יכול הלקוח לבחור באחד משלושה מסלולים אופציונליים: להתקדם לרכב חדש ולהעביר את יתרת הסכום שבין אופציית הרכישה לבין מחיר המחירון של הרכב לעסקה החדשה לרכוש את הרכב בגובה אופציית הרכישה כפי שנקבעה בהסכם המקורי להחזיר את הרכב לחברת הליסינג ולשלם בעבור תקופת השימוש.
 
החיסכון שבליסינג הפרטי
העסקאות הנפוצות כיום בליסינג פרטי מהוות תחליף לרכב חברה. לעובד חשוב לקבל מכונית חדישה ללא דאגות, וכאלה הם מסלולי הליסינג לפרטיים בחלק מחברות הליסינג. לדוגמה, בעבור מכונית סופר מיני נפוצה תשולם מקדמה של 9,000 ₪ ובנוסף ישולמו 36 תשלומים חודשיים של 1,000 ₪. בתום התקופה המכונית תוחזר לחברת הליסינג. בעבור מכונית משפחתית 1.6 אופיינית תשולם מקדמה זהה, אך התשלום החודשי יהיה 1,700 ₪. אפשר לרכוש חבילת שירות תמורת 450 ₪ ולקבל ביטוח וטיפולים לרכב. מסלול זה מאפשר לחסוך מאות שקלים בחודש, שכן נעדרות ממנו ההוצאות הכרוכות ברכב צמוד, כגון עלות המעביד בגין קבלת רכב ודלק ותשלום שווי שימוש. בעבור מכונית נפוצה משלמים כיום הרבה עובדים כ-4,100 ₪ נטו לחודש. תחשיב מדויק אפשר לבצע באמצעות מחשבון אוטונטו באתר הרכב המקצועי אוטוקום.
 
 

הדפסה
   
שלח לחבר
אתרי יבואן