מדריך שווי שימוש לרכב 2013
 
 
חישוב שווי שימוש לרכב צמוד
 
מאת: נועם קום
ינואר 2013
תעריפי שווי שימוש למחזיקי רכב צמוד ממקום העבודה יתעדכנו ב-1 בינואר 2013 .
בשיטה הליניארית, נעשה חישוב לכל מכונית שסיווגה M1 או N1 (מכונית פרטית או מסחרית עד
משקל של 3,500 ק"ג) על פי ערך מחיר הקנייה המתואם של כל דגם מכונית.
שיעור חישוב  יהיה  2.48% ממחיר מכונית חדשה ויתבסס על המחיר המתואם שלה במהלך
שנת עלייתה לכביש. בשנה שלאחר, יבוצע עדכון בהתאם למחיר מתואם (ממוצע שנתי) והצמדה
למדד המחירים לצרכן . בכל שנה עוקבת תבוצע לתעריף תוספת של הצמדה למדד.
בשיטת הקבוצות מתבצעת ב- 2013 הצמדה למדד המחירים לצרכן- תעריפי שווי השימוש
מוצמדים למדד המחירים לצרכן והעדכון מתבצע ב- 1 לינואר בכל שנה.
 
מהו שווי שימוש ברכב ?
שווי שימוש הוא סכום שנזקף לשכר הברוטו של עובד שמקבל רכב מהמעביד. הסכום מהווה שווי כספי של טובת ההנאה הגלומה בשימוש לצרכים פרטיים ברכב.
שווי השימוש, אמור לשקף את עלות האחזקה של רכב המצוי בבעלות פרטית.

מהי שיטת הקבוצות הישנה לחישוב שווי השימוש ?
שיטת הקבוצות לחיוב שווי השימוש התקיימה עד לתאריך: 31/12/2009 על כאשר כל כלי הרכב מוינו ל- 7 קבוצות, על פי טווח מחירי הקנייה שלהם ובהתאם למחיר הקבוצה, נקבע שיעור קבוע של זקיפת ההטבה לשווי שימוש ברכב צמוד. השיטה גרמה לטענת רשות המיסים לעיוותים בחישוב ההטבה וכן השפיעה על שוק הרכב בישראל. השיטה עדין פועלת על כל מכונית שנרכשה עד סוף שנת 2009.
 
שווי שימוש בשיטת הקבוצות  
(חלה על כלי הרכב  שנרכשו עד תאריך: 31/12/09)
מגמות תעריף שווי שימוש בשיטת הקבוצות
 
קבוצה
2010 ₪
2011 ₪
2012 ₪
2013 ₪
1 
2,140
2570
2,640
2,680
2 
2,330
2790
2,870
2,910
3 
3,120
3590
3,960
3,740
4 
3,770
4310
4,420
4,490
5 
5,220
5970
6,120
6,210
6 
6,750
7730
7,930
8,050
7 
8,650
9940
10,200
10,350
 
 
מדוע עברנו לשיטה הליניארית ?
רשות המיסים יזמה את השינוי מתוך מטרה ליצור קשר ישיר בין שווי הרכב לתנאי השימוש בו, בכך לקבוע ערך אמיתי להטבה הניתנת לעובדים ולגרום לתמרוץ בקרב יבואני הרכב להוזלת מחירי המכוניות החדשות. בפועל למרות תחזית האוצר, מתחילת שנת 2010 דווקא עלו מחירי רוב דגמי המכוניות הנפוצות (משפחתיות), בגלל ביטול שיטת קבוצות המחיר עם המעבר לשיטה הליניארית. שיטת הקבוצות קבעה למעשה מסגרת של 7 טווחי מחירים למכוניות החדשות והגבילה בכך את היבואנים מלייקר את הדגמים הנפוצים בשוק הרכב בישראל.

כיצד פועלת  השיטה הליניארית לחישוב שווי שימוש שהחלה משנת 2010 ?
השיטה הליניארית- משנת 2010 עברנו לשיטת חישוב ליניארית (רציפה), לכל המכוניות שעלו לכביש החל מחודש ינואר 2010. בשיטה זו החישוב נעשה על ידי הכפלה של אחוז ממחיר הקניה של כל דגם מכונית. כלומר, לכל דגם מכונית קיים תעריף שווי שימוש בהתאם למחיר הקנייה הממוצע שלה.

מהו שיעור האחוז לחישוב שווי השימוש הליניארי משנת 2011 ואילך ?
שיעור האחוז (%) &ndash משנת 2011  שיעור האחוז שנקבע, הוא 2.48% ממחיר כל דגם מכונית חדשה. תקרת מחיר המחירון לרכב חדש, לצורך חישוב שווי השימוש תהיה 497,090 ₪ מכאן כי תעריף שווי השימוש המכסימלי יהיה בסך: 12,330₪ צמוד מדד.

מה יקרה בנושא ההצמדה של תעריפי שווי השימוש 2013 ?
החל מחודש ינואר 2013 יבוצע עדכון נוסף במחירי שווי השימוש. כל התעריפים בכל השיטות (קבוצות וליניארי) יוצמדו למדד המחירים לצרכן. רעיון ההצמדה למחיר מכונית חדשה  ולמדד המחירים לצרכן אינו צודק וגורם לעיוות בכך שככל שערך המכונית יורד עם התיישנותה ערך תשלום שווי שימוש גדל.
 
הטבה לרוכשי רכב היברידי- לעובדים המחזיקים ברכב היברידי מכל שנת ייצור מוענקת משנת 2013 הפחתה בסך 550 ₪ מסכום שווי השימוש החודשי. ההטבה חלה גם על מכוניות שנרכשו לפני שנת 2010 וחישוב שווי השימוש נעשה בהתאם לקבוצות מחיר. ההטבה תקפה עד לסוף שנת 2014.

מהי נקודת האיזון לכדאיות רכב חברה צמוד ?
בהיבט הכלכלי, בהשוואה לעלות אחזקת של מכונית באופן פרטי, לכל מי שנוסע פחות מ- 20 אלף ק"מ בשנה, אין כדאיות כלכלית לקחת רכב חברה. אך יש להתחשב בכך שמכונית ליסינג היא חדישה ומוחלפת בכל 3 שנים, בטוחה ומפנקת יותר, הנוחות בתפעול שלה המנוהלת מקצועית ובפיקוח בטיחותי והשקט הנפשי לעובדים  שווים גם הם הרבה כסף.
 
 
הדפסה
   
שלח לחבר
אתרי יבואן