ישיבה נכונה במכונית
נועם קום
ישיבה במכונית חייבת להתבצע באופן נכון. אין לשבת רחוק מידי מההגה או קרוב מדי להגה. אם נשב קרוב מדי להגה נהיה מוגבלים בתנועות הגוף. נתקשה ללחוץ עם הרגלים על הדוושות, תנועות הידיים תהיינה מוגבלות בסיבוב גלגל ההגה. בישיבה קרובה מידי נחשף לפגיעה מכרית האוויר שצפויה להיפתח בעוצמה רבה, חלילה בעת תאונה חזיתית. ישיבה רחוקה מההגה לעומת זאת, תגביל אותנו בביצוע פעולות שליטה בהגה ולחיצה על דוושות הבלמים והדלק. הישיבה הנכונה קריטית בעיקר בעת ביצוע פעולות חירום בהם נידרש לבלום ולשלוט בהגה, כדוגמת: בלימת פתאום או סטייה מנתיב.
הקפדה על הכללים הבאים, תקנה לכם נוחות ובטיחות בנהיגה.
  1. ישיבה נכונה- בישיבה במכונית חשוב תחילה להקפיד על מרחק המושב מההגה. שיטת המדידה היעילה והמומלצת, היא שפרק כף היד מגיע לחלק העליון של גלגל ההגה. זיהוי אמת המידה הבטוחה שתאפשר לנו שליטה ונוחות מרבית במכונית.
  2. תמיכת הגוף- ברכב אוטומטי רגל שמאל משוחררת מפעולות לחיצה על דוושת מצמד, אולם יש לה תפקיד חשוב אחר היא תומכת את גוף הנהג/ת למשענת המושב ובכך מקנה יציבות ומונעת פגיעות גוף בביצוע פעולות קיצוניות או במקרה תאונה. בכל מכונית יש מדרך מיוחד בסביבת רגל שמאל הקפידו לעשות בו שימוש.
  3.         
          
  4. רגל שמאלית תומכת את הגוף                                           ישיבה במרחק נכון

הדפסה
   
שלח לחבר
אתרי יבואן