טיפים לביטוח הרכב

 

טיפים לחידוש ביטוח
רכב
עשרת הדיברות למחדשים את ביטוח הרכב 
 
1. כיסוי ביטוחי- יש להקפיד כי רכישת ביטוח מסוג מקיף, תקבל כיסוי צד ג' באופן אוטומטי ללא פרמיה נוספת.

2. השתתפות עצמית- בביטוח מקיף, יש ארבעה סוגים של השתתפות עצמית בתיקון הנזק: השתתפות עצמית רגילה, השתתפות עצמית למוסך הסדר, השתתפות עצמית לצד שלישי וכן השתתפות עצמית בירידת ערך. חשוב לשים לב שהשתתפות עצמית לצד שלישי, הנה נמוכה יותר מהשתתפות עצמית של הביטוח המקיף.

3. שיעור השתתפות עצמית- חשוב לשים לב שאחוז השתתפות עצמית בירידת ערך לא יעלה על 1.5% מהסכום הנקוב במחירון הרכב

4. גיל הנוהגים- יש לוודא כי במפרט הפוליסה מצוינים גיל וותק הנהיגה באופן מדויק של כל הנהגים הנוהגים ברכב המבוטח.

5. תשלום פוליסה-  בביטוח חובה הקפד תמיד כי תעודת החובה משולמת עם חותמת הבנק והנך מחזיק בתעודת חובה מקורית.

6. נזק תוצאתי- חשוב לדעת כי נזק תוצאתי אינו מכוסה בפוליסה לביטוח רכב רכוש. נזק תוצאתי משמעו נזק שלא נגרם במישרין לרכב המבוטח עצמו בתאונה אלא נזק נגזר או נגרר אשר נגרם כתוצאה סיבתית בעקבות אותו נזק שנגרם במישרין.

7. מוסך הסדר-  מוסך הסדר של חברת ביטוח: מוסך הסדר הנו מוסך עצמאי שחברת הביטוח התקשרה עמו בהסכם לצורך ביצוע תיקונים לכלי רכב שניזוקו בתאונה. במוסך הסדר המבוטח חוסך מעצמו את תשלום הנזק במלואו ולאחר מכן קבלת פיצוי מחברת הביטוח כנגד קבלות, שכן הוא משלם את ההשתתפות העצמית בלבד ישירות למוסך ההסדר. במוסך ההסדר המבוטחים נהנים מהשתתפות עצמית נמוכה יותר (בהשוואה למוסך שאינו בהסדר) וזכאים לקבלת רכב חליפי במקרה תאונה ללא תשלום נוסף. חשוב להבהיר כי מוסך זה הגיע להסדר עם חברת הביטוח ופועל בהתאם להנחיותיה, חשוב לקבל המלצות על המוסך. במקרים של נזק מלא (טוטלוס) או גנבה הרכב החליפי ניתן בכפוף לרכישת כתב כיסוי מתאים.

8. ביטוח בשתי חברות- מה קורה במצב של ביטוח כפל בשתי חברות שונות? מצב של ביטוח כפל נוצר כאשר המבוטח מבטח את רכבו בשתי חברות ביטוח ומשלם בגין כך שתי פרמיות נפרדות. במקרה של נזק, המבוטח זכאי לקבל את ערך הנזק בלבד ולא מעבר לכך. המבוטח רשאי לפנות לאחת מחברות הביטוח על מנת שתשלם לו את הנזק שנגרם לו והחברות בינן לבין עצמן יתחשבנו לגבי חלוקת תשלום הנזק.

9. שירות- זמינות ושירות: יש לשים לב למידת הזמינות והשירות שמציעה החברה המבטחת. המענה לקבלת הנחיות לטיפול בתביעה ותיקון הנזק, חשוב ביותר. לדוגמא: בחברת AIG פועל מוקד שירות הלקוחות 24 שעות ביממה. 

10.הרחבות ביטוח- יש לוודא באילו הרחבות תהיה מעוניין האם ישנן הרחבות שמוצעות בחברות אחרות והאם ישנה תוספת לתשלום בגין הרחבות אלו.

  AIGצרור הטיפים באדיבותה של יפעת רייטר- מנהלת תחום ביטוחי רכב בחברת

 

 

הדפסה
   
שלח לחבר
אתרי יבואן